تاریخ : شنبه 04 بهمن - فارسی | En
اطلاعیه حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا در نیمسال جاری و بر اساس مجوز شماره ۲/۱۹۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه با درخواست های حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مصوبه چهارصدو پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ در صورت تطبیق شرایط متقاضی ,موافقت می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

اطلاعیه حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹