تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در راستای همکاری‌های مشترک، تفاهم‌نامه همکاری میان هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها به نمایندگی دکتر نیلی احمدآبادی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به نمایندگی دکتر نجفی‌نژاد به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه درخصوص همکاری علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی به منظور تهیه و تدوین گزارش ملی سیلابها در کارگروه‌های هوا و اقلیم، هیدرولوژی و منابع آب، مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی، مدیریت بحران، منابع طبیعی و کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد و تامین مالی و معرفی نماینده در کارگروه‌های ملی انجام می‌شود.

استفاده حداکثری از نظرات کارشناسی همکاران هیأت در استان گلستان، همکاری با نمایندگان استان در معرفی به سازمان‌ها و اخذ اطلاعات به عنوان هیأت، جزو تعهدات هیأت ویژه است و معرفی اعضای هیأت علمی صاحب‌نظر و کارشناسان خبره جهت همکاری با هیأت، جلب مشارکت فنی و علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سایر مراکز آموزشی- پژوهشی استان گلستان و کارشناسان استان در تبیین واقعیات حادثه، نقاط ضعف و قوت اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی و تببین درس‌آموخته‌ها و راهبردهای اصلاحی جزو تعهدات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.

شایان ذکر است: این تفاهم‌نامه در ۶ ماده به امضا رسید و هزینه‌های مرتبط با اجرای این تفاهم نامه از محل اعتبارات تخصیص یافته به هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، تامین خواهد شد.