تاریخ : شنبه 04 بهمن - فارسی | En
انتشار کتاب “زبان برنامه نویسی پایتون برای علوم محیطی” توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب زبان برنامه نویسی پایتون برای علوم محیطی، توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ و منتشر شد.

گفتنی است: این کتاب توسط دکتر چوقی بایرام کمکی، عضو هیأت علمی رشته مرتع و آبخیزداری دانشگاه، مهندس محمد افضل زاده و مهندس حسین نجفی در ۲۹۶ صفحه به رشته تحریر درآمده و قیمت آن ۴۵۰۰۰ تومان است.

لازم به ذکر است: این کتاب در محل مرکز نشر دانشگاه با تخفیف ۲۰ درصد برای دانشجویان و ۱۰ درصد برای اعضاء هیات علمی عرضه می شود.