تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
بازدید از برنامه‌های اصلاحی گندم عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مزرعه شماره یک دانشگاه

دکتر نجفی‌نژاد، رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، دکتر کیانی، معاون پژوهش و دکتر مختار پور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و جمعی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه از مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه و فعالیت‌های اصلاحی گندم عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشکده تولید گیاهی بازدید کردند.
دکتر نجفی‌نژاد ضمن بیان روند همکاری سه جانبه دانشگاه، مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی گفت: ارتباط بیشتر و فعال تر این سه مجموعه می تواند در پیشبرد اهداف موردنظر در زمینه کارآفرینی برای دانشجویان موثر بوده و استفاده از این فضای علمی، بیشتر و موثرتر باشد.
در این بازدید دکتر زینلی‌نژاد در خصوص طرح بانک ژن گندم گفت: طرح مطالعه و تحقیق بر روی گندم نان را از سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آغاز و طی این مدت با جمع‌آوری بیش از ۲۵۰۰ نمونه مختلف گندم نان از بانک ژن‌های خارج و داخل کشور موفق به تاسیس بانک ژن گندم نان در دانشگاه شدیم و سپس تنوع ژنتیکی این نمونه ها را مورد بررسی قرار دادیم.