تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
بازدید دانش آموزان از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه

به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش آموز و به دعوت معاونت فرهنگی و اجتماعی جمعی از دانش آموزان دختر مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان گرگان، در قالب یک تور دو ساعته از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه بازدید نمودند.

 بازدید از بوستان گیاهان دارویی و مرتعی دانشگاه، آزمایشگاه ونیرو و برخی از آزمایشگاه ­های دیگر از جمله برنامه­ های این بازدید بود.

همچنین برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی با دانش­ آموزان در خصوص رشته­ های کشاورزی و منابع طبیعی و اهمیت و ارزشمندی این رشته ها از ابعاد مختلف از جمله امنیت غذایی پایدار، تولیدات مناسب کشاورزی و فرآورده ­های دامی، حفظ محیط زیست و … به بحث و تبادل نظر پرداختند.