تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
بازدید رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از مناطق سیل‌زده آزادشهر

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه اعضای هیأت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آب منطقه ای استان از مناطق سیل‌زده آزادشهر بازدید کردند.

گفتنی است: این بازدید با هدف بررسی علل وقوع سیل و ارائه راهکار در جهت کاهش خسارات آتی انجام شد.