تاریخ : دوشنبه 07 مهر - فارسی | En
بازدید رییس و اعضای شورای شهر گرگان از پروژه‌های عمرانی پردیس دانشگاه

مهندس حمیدرضا آقا ملایی رییس شورای شهر گرگان به همراه مهندس مهران کاظم نژاد عضو شورای شهر گرگان، شنبه نوزدهم بهمن‌ از پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر نجفی‌نژاد رییس دانشگاه به همراه مهندس صفریان مدیر طرح‌های عمرانی و مهندس فیروزبخش مدیر دفتر فنی دانشگاه توضیحاتی درباره روند ساخت و منابع مالی پروژه‌های عمرانی دانشگاه ارائه کردند.

شایان ذکر است: در این برنامه از پروژه‌های سردر پردیس، مجموعه ورزشی و استخر آفتاب، پایلوت پلنت صنایع غذایی، دانشکده جنگل و مجتمع فرهنگی بازدید به عمل آمد.

همچنین اعضای شورای شهر با بازدید از محوطه بیرونی دانشگاه و جاده‌های اطراف آن، در خصوص پیشنهادات دانشگاه در زمینه ایجاد شرایط ترافیکی مناسب‌تر قول همکاری دادند.