تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و فرماندار گرگان از پروژه‌های عمرانی دانشگاه

مهندس میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و مهندس محمد حمیدی، فرماندار شهرستان گرگان، از پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر نجفی‌نژاد رییس دانشگاه به همراه مهندس صفریان مدیر طرح‌های عمرانی، توضیحاتی درباره روند ساخت و منابع مالی پروژه‌های عمرانی دانشگاه ارائه کردند.

شایان ذکر است: در این برنامه از پروژه‌های استخر و مجموعه ورزشی آفتاب، پایلوت پلنت صنایع غذایی، دانشکده جنگل و مجتمع فرهنگی بازدید به عمل آمد.