تاریخ : سه شنبه 06 آبان - فارسی | En
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛ بازدید از بزرگترین مجتمع نوآوری تخصصی آب، غذا و انرژی استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه دکتر حق شناس، استاندار گلستان، با حضور در دانشگاه از بزرگترین مجتمع نوآوری تخصصی آب، غذا و انرژی استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

دکتر نجفی نژاد در این بازدید گفت: مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان اولین مجتمع تخصصی نوآوری در زمینه آب،غذا و انرژی در استان در حال ساخت است.

وی افزود: یکی از زیر ساخت های مهم برای ایجاد دانشگاه کارآفرین، وجود مجتمع نوآوری و نوآفرینی در دانشگاه است و با بهره برداری از آن، توسعه نوآوری به ویژه در بخش کشاورزی، آب و انرژی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

ایشان خاطر نشان کرد: این مجتمع با زیربنایی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در پردیس دانشگاه در حال ساخت است و تاکنون حدود۶۰میلیارد ریال هزینه شده و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انشاا… با کمک های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه فجر به بهره برداری می رسد.