تاریخ : دوشنبه 07 مهر - فارسی | En
با هدف معرفی امکانات و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی انجام می شود؛ برگزاری وبینار مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه Tuscia ایتالیا

به همت دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه و در راستای قرارداد اراسموس، وبینار مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه Tuscia ایتالیا با هدف معرفی امکانات و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی موجود در دو دانشگاه برگزار می شود.

گفتنی است: علاقمندان می توانند طی روزهای چهارشنبه، ۲۶ شهریور ماه، رأس ساعت ۱۸ از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی meet.google.com/rtg-vggx-fic و پنج شنبه، ۲۷ شهریور ماه، رأس ساعت ۱۳:۳۰ با مراجعه به نشانی الکترونیکی meet.google.com/ftw-kmip-rhu در این وبینار شرکت کنند.

دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه از تمامی اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این وبینار دعوت به عمل آورده است.