تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دانشگاه سبز در دانشگاه

کارگاه مدیریت سبز در قالب بسته آموزشی با عنوان محیط زیست و دانشگاه به صورت غیر حضوری در دانشگاه برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در این دوره با شماره ۰۹۱۱۱۷۵۸۶۵۳ تماس گرفته و برای دریافت فایل این بسته آموزشی به نشانی الکترونیکی https://negarestan.gau.ac.ir/NewsDetails/275 مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون این دوره آموزشی نوزدهم آذرماه است و به شرکت کنندگانی که ۷۰ درصد امتیاز را کسب کنند گواهی ارائه خواهد شد.