تاریخ : سه شنبه 06 آبان - فارسی | En
برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه مدیریت مرتع

cof

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی ارشد «مدیریت مرتع»، «اصلاح و احیاء مراتع» و «گیاهان دارویی-صنعتی» همچنین دانشجویان دکتری رشته‌ مدیریت مرتع با حضور اعضای هیأت علمی گروه‌ مدیریت مرتع درسالن طبعیت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر سپهری مدیرِ گروه مدیریت مرتع ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان، مهمترین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که طی سال تحصیلی در این گروه انجام می شود را برای دانشجویان توضیح داد.

در ادامه اعضا هیات علمی گروه به معرفی و زمینه‌های تحقیقاتی خود پرداختند و در خصوص اهمیت کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم نکاتی را بیان کردند.