تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
برگزاری وبیناری همایش ملی “مدیریت و خدمات بوم‌سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت” در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همایش ملی “مدیریت و خدمات بوم‌سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت” امروز، سه شنبه، ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷ به صورت مجازی، به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.

در این همایش در مورد مباحثی همچون استاندارد ها و اولویتهای حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی، جنگل شناسی همگام با طبیعت، راهکاری برای حفظ و توسعه کارکردهای بوم‌سازگان جنگل، ارزیابی سلامت و تنوع زیستی بوم سازگان جنگل، ارزیابی و پایش پایداری جنگل‌های هیرکانی: تجارب، یافته‌ها و چالش ها، مدیریت توده های جنگلی نادر و حفاظت از منابع ژنی و چرخه کربن، مدیریت بوم سازگان جنگل و تغییر اقلیم بحث و گفتگو خواهد شد.

کلیه اندیشمندان، متفکران و علاقمندان به حوزه مدیریت و خدمات بوم‌سازگان جنگل‌های طبیعی و دست کاشت میتوانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی https://vu.gau.ac.ir/esmconf2020 در محیط اینترنت (جستجوگرهایی مانند گوگل) یا در فضای نرم‌افزار ادوب کانکت در این همایش ملی شرکت کنند.