تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
برگزیده شدن طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جشنواره دکتر حسابی

سومین دوره جشنواره طرح‌های پژوهشی برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی برگزار شد که طی آن دکتر سیدرضا هاشمی، دکتر هما داوودی و مهندس الناز عربیان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به کسب مقام برترطرح پژوهشی این جشنواره شدند.
این طرح پژوهشی با عنوان بیان ژن گیرنده‌های شبه‌تول (TLRS) در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسید ارگانیک و نانو ذرات نقره پوشش داده شده با زئولیت با و بدون تنش گرمایی در محور طرح‌های پژوهشی برتر ارائه و پس از طی مراحل داوری مورد تایید کمیته داوران جشنواره قرار گرفت و برگزیده نهایی شد.