تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت: اختراع نخستین سامانه فتوولتائیک خورشیدی بهینه شده با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل

پژوهشگران واحد فناور پایا مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، موفق به طراحی، ساخت و ارزیابی نخستین سامانه منفعل خنک کاری و متمرکز کننده ماژول های فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل در کشور شدند.

پژوهشگر و مدیر عامل این واحد فناور در خصوص این سامانه گفت: با توجه به اینکه تابش نور مرئی خورشید که یکی از پرکاربردترین انواع انرژی تجدیدپذیر است، سامانه منفعل خنک کاری و متمرکز کننده ماژول های فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل قادر است این نور مرئی خورشید را بدون استفاده از مکانیسم های محرک به الکتریسیته تبدیل کند.

مهندس قارزی افزود: دمای عملیاتی سطح ماژول و میزان شدت تابش نور بر روی سطح آن، دو پارامتر مهم می باشند که بر عملکرد ماژول های فتوولتائیک و بهینه سازی آن ها تاثیر قابل توجه دارد از این رو محققان گروه فناور پایا در این اختراع موفق به طراحی و ساخت فیلتری از جنس نانو برای کاهش دمای عملیاتی سطح ماژول تا ۱۷ درجه سلسیوس در مقایسه با حالت مرجع شده و همچنین با بهره مندی از لنزهای فرنل خاص توانستند به طور همزمان با خنک کاری منفعل، تابش خورشید را نیز با نسبت ۳/۹ بر روی ماژول فتوولتائیک متمرکز کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تابش و اقلیم کشور ایران، نیاز است تا در جهت بهینه سازی سامانه های انرژی پایدار و بهره مندی ترکیبی از آن ها اقدامات موثری انجام شود گفت: از آنجایی که انرژی های تجدیدپذیری نظیر انرژی خورشید منبعی رقیق از انرژی هستند، نیاز است به منظور دستیابی به قابلیت های بالاتر، سامانه های بهره برداری از آن ها بهینه شود و حتی بصورت ترکیبی درآید که در این راستا گروه فناور پایا با ارائه سیستم های ترکیبی فتوولتائیک – حرارتی متمرکز شده و مجهز به مکانیزم خنک کاری، یکی از پیشتازان این عرصه است.