تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه برگزار شد.

جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه با حضور مشاورین امور بانوان دانشگاه و اعضا این کمیته در دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، حاضرین برنامه هایی را در خصوص طرح وزارتی تدوین شیوه نامه دانشگاه دوستدار خانواده و اجرای برنامه های مختلف تا پایان سال با توجه به تقویم مناسبتی ارائه کردند.

لازم به ذکر است: این دومین جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه در ترم جاری می باشد.