تاریخ : دوشنبه 07 مهر - فارسی | En
در راستای فعالیت‌های بین‌المللی و علمی صورت پذیرفت؛ عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در هیأت تحریریه مجلات بین‌المللی و کنفرانس‌های علمی

دکتر حسین کاظمی عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو هیات تحریریه مجله بین‌المللی Journal of Plant Research انتخاب شد.
دکتر کاظمی در این خصوص گفت: اینجانب در این مجله که وابسته به انجمن گیاهشناسی ژاپن و یکی از قدیمی‌ترین مجلات گیاهشناسی است و در همه شاخه‌های گیاهشناسی از جمله فیزیولوژی، اکولوژی، رده‌بندی گیاهی و … مقاله می‌پذیرد در بخش اکولوژی گیاهی همکاری خواهم داشت.
ایشان همچنین به عضویت در هیأت تحریریه مجله بین المللی Landscape and Ecological Engineering نیز درآمده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه در این باره گفت: این مجله وابسته به کنسرسیوم بین المللی مهندسی اکولوژی و چشم‌انداز است که هدف ان نشر مقالات مرتبط به حفاظت، احیاء و بهبود چشم‌اندازها و بوم نظام‌ها در مقابل مسایلی مانند کاهش تنوع زیستی، بیابان‌زایی، تغییر اقلیم، تغییر کاربری و… می‌باشد.
وی افزود: اینجانب در بخش اکولوژی چشم‌اندازهای کشاورزی با این مجله همکاری خواهم کرد.
به علاوه ایشان در کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی کشاورزی و باغبانی (International Conference and Agricultural and Horticulture) که با شعار بهبود کیفیت و عملکرد محصولات زراعی و باغی، در نوامبر ۲۰۱۹، در شهر رم کشور ایتالیا برگزار شد، عضویت داشت.
دکتر حسین کاظمی همچنین به عضویت در انجمن International Association for Agricultural Sustainabilityدرآمده است.
شایان ذکر است: این انجمن به منظور گسترش پایداری در کشاورزی در سرتاسر جهان شکل گرفته و مقر آن در کشور سنگاپور است.