تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: تنها راه پیشرفت و توسعه کشور، توجه به تحقیق، پژوهش و کاربرد و عمل به آن است

نشست خبری جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با خبرنگاران رسانه‌ها، دوازدهم آذرماه در دفتر ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

 جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این نشست گفت: در تقویم کشور بیست و پنجم آذر ماه به عنوان روز پژوهش نامگذاری شده است.

دکتر نجفی نژاد افزود: هدف از برگزاری آیین هفته پژوهش ارائه دستاوردها و برنامه‌های مختلف انجام شده در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به صاحبان صنایع و عموم مردم است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: با برگزاری و ارائه برنامه‌های مختلف در این هفته، شرایط ارتباط بهتر با جامعه هدف که مردم، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع هستند با پژوهشگران و محققان فراهم می‌شود و پژوهشگران از این طریق می توانند نیازهای واقعی و مسائل و مشکلات مورد نیاز را دریافت و نتایج مناسبی را در اختیار ذینفعان قرار دهند .

وی افزود: اگر وضعیت کشورهایی که پیشرفته محسوب می‌شوند و به رفاه و پیشرفت خوبی دست یافته اند را بررسی کنیم به این می‌رسیم که میزان رفاه و پیشرفت آن کشور با پژوهش و تحقیق در آن جامعه ارتباط دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبعاً در کشور ما هم که از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود نیازمند این مسئله هستیم که موضوع پژوهش و فناوری بیشتر از گذشته توجه کنیم.

وی تأکید کرد: تنها راهی که می‌تواند ما را به پیشرفت برساند توجه به تحقیق، پژوهش و کاربرد و عمل به آن و تمامی امور جامعه است.

جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان خاطرنشان کرد: شعار امسال هفته پژوهش با عنوان «پژوهشی اثر بخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید» در نظر گرفته شده است که امیدواریم نتایج آن را در رونق تولید و پیشرفت جامعه مشاهده کنیم.