تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
فراخوان اعزام اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به دانشگاه کوردوبا اسپانیا

دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه، فراخوان اعزام اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری را به دانشگاه کوردوبا اسپانیا صادر کرد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه در این خصوص گفت: تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو با توجه به امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کوردوبا اسپانیا (اراسموس) در حال انجام است.

دکتر فرهاد خرمالی افزود: در این راستا مقرر گردید با تقبل هزینه‌های سفر از طرف دانشگاه میزبان، یک دانشجوی دکتری به مدت ۵ ماه و دو عضو هیات علمی دانشگاه جهت آموزش و یا تدریس به مدت ۱ هفته، به دانشگاه کوردوبا اعزام شوند.

وی خاطزنشان کرد: حمایت مالی از اساتید شامل، مبلغ ۱۶۰ یورو روزانه تا ۵ روز (اسکان و غذا) به اضافه ۸۲۰ یورو هزینه سفر و حمایت مالی از دانشجو مبلغ ۸۵۰ یورو ماهانه (اسکان و غذا) به اضافه ۸۲۰ یورو هزینه سفر است.

وی تاکید کرد: اساتید با دارا بودن شرایطی همچون تسلط به زبان انگلیسی( نمره ۷۰ در MSRT)، تکمیل فرم فعالیت‌های بین‌الملل و ارتباط موضوعی با تخصص‌های دانشگاه کوردوبا و دانشجو با داشتن نمره قبولی در امتحان جامع دکتری، کسب حداقل نمره زبان (۶۰ در MSRT) و اینکه حداکثر دانشجوی ترم ۶ دکتری باشد، می‌تواند برای استفاده از این فرصت آموزشی و تحقیقاتی مدارک خود را ارسال نمایند.

وی یادآور شد: رشته‌های مرتبط در دانشگاه کوردوبا شامل توسعه روستایی، توریسم، مهندسی جنگل و حیات‌وحش، ژنتیک گیاهی و جانوری، بیوشیمی، فیزیک، بیولوژی، علوم محیط در بخش‌های بیولوژی و بیوشیمی، تغذیه خاک، آبیاری، علف‌های هرز، ژنتیک، اصلاح گیاهان زراعی و باغی، صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و علوم دام است.

دکتر خرمالی تصریح کرد: علاقمندان مدارک خود را، پس از بررسی اولیه و با در نظر گرفتن شرایط فوق، تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۸ آبان ماه به این دفتر ارسال نمایند تا کارگروه بین‌الملل دانشگاه نسبت به انتخاب نهایی که شامل بررسی مدارک و مصاحبه حضوری می‌باشد اقدام نماید.