تاریخ : سه شنبه 06 آبان - فارسی | En
اختلال شبکه ساختمان دانشکده های جنگل و شیلات

به دلیل تعمیر فیبر نوری ساختمان دانشکده های جنگل و شیلات، شبکه این ساختمان روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به طور کامل قطع می باشد.

 

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه