تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
مراسم رونمایی از سیزده عنوان کتاب از تازه های مرکز نشر دانشگاه

مراسم رونمایی از سیزده عنوان کتاب از تازه های انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سه شنبه، هفدهم دی ماه، از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در سالن مطالعه برادران واقع در طبقه دوم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود.

عناوین این کتابها شامل کتاب پایش ارزشیابی و پیامد سنجی در توسعه پایدار/مفاهیم- فنون و ابزارها/ تالیف دکتر شریف زاده، مهندس اسدی و دکتر عبدالله زاده، کتاب پژوهش های کاربردی در تکنولوژی بذر تالیف دکتر قادری فر و مهندس گرزین،کتاب رویکردهای نوین در مدیریت کاربردی آبخیز تألیف دکتر صادقی، مهندس شریفی مقدم و دکتر محسنی ساروی، کتاب گیاه شناسی، فیزیولوژی و کشت سبزی (تکمیلی ۲) تالیف دکتر مشایخی، مهندس سوسرایی و مهندس شمالی، کتاب منطق فازی در صنایع غذایی گردآوری و تدوین توسط دکتر ضیایی فر و دکتر صباغی، کتاب مبانی شناسایی و مکان یابی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی گردآوری و تدوین شده توسط دکتر زینلی نژاد و مهندس نجف آبادی، کتاب پیشرفت در فناوری‌های نوین دستکاری هدفمند ژنوم های گیاهی ترجمه دکتر سرمست و مهندس جنتی، کتاب زیست فناوری و تولید ترکیبات ضد سرطانی ترجمه دکتر قاسم نژاد، مهندس سهرابی، مهندس ورزندی و مهندس شمالی، کتاب پالایش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذ سازی ترجمه دکتر قاسمیان و دکتر اکبرپور، کتاب حشرات- کلیات حشره شناسی ترجمه دکتر یزدانیان، مهندس حسینی و مهندس رجایی، کتاب راهنمای شیمی چوب و چند سازه های چوبی ترجمه دکتر آریایی منفرد و دکتر محمدی، کتاب نقدی بر پرورش جنگل- مدیریت مبتنی بر پیچیدگی ترجمه دکتر رحمانی و همکاران، کتاب نانو مواد و غشاهای پلیمری: ساخت، تعیین خواص و کاربردها ترجمه دکتر افرا و مهندس مهری ایرایی  می باشد.

لازم به ذکر است: کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه از کلیه اساتید و دانشجویان جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورده است .