تاریخ : سه شنبه 06 آبان - فارسی | En
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور فعال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه دکتر حق شناس، استاندار گلستان از شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور فعال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

در این بازدید هریک از شرکت های دانش بنیان حاضر در دانشگاه به ارائه دستاورد های علمی خود پرداختند.

گفتنی است: در حال حاضر ۸۵ هسته و واحد فناور در دانشگاه مشغول به فعالیت اند و از این میان ۶ شرکت دانش‌بنیان هستند.