تاریخ : دوشنبه 16 تیر - فارسی | En
نشست معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اعضای شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به گزارش روابط عمومی؛ نشست دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در محل خانه طبیعت گرگان برگزار شد.

در  این نشست دکتر برومند در سخنانی تصریح کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه تخصصی و دارای اهمیت بسیاری است که با فعالیت‌هایی که در زمینه کارآفرینی  داشته تبدیل به دانشگاه نسل سوم شده است که در منطقه بسیار تاثیرگذار بوده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در دانشگاه نشان از علاقه اعضای هیأت علمیِ این دانشگاه جهت پیشرفت علمی دانشجویان و ارتباط مفید آنها با بدنه اقتصادی جامعه می‌باشد و با انگیزه‌بالایی که در آنها وجود دارد شاهد رشد علمی استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یک دانشگاه پویا می‌باشد گفت: اینکه ما بتوانیم از تمامی منابع علمی موجود به خوبی استفاده کرده و یک فضای یادگیرنده مناسب را در تمامی بخش‌ها ایجاد کنیم نشان از پویایی و توانایی این دارد که با توسعه فضای علمی به خوبی توانسته به این هدف مهم دست یابد.

در ابتدای مراسم دکتر نجفی‌نژاد ضمن معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تمامی بخش‌های آن گفت: رسیدن به دانشگاه نسل سوم و کار آفرین از جمله مهم‌ترین اهداف آموزش عالی است که این دانشگاه با افزایش و توسعه فضای آموزشی و تحقیقاتی در جهت رسیدن به این هدف مهم تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه در جهت رسیدن به برنامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری توانسته یک فضای کارآفرینی مناسب را برای دانشجویان فراهم کند افزود: اعضای هیات علمی دانشگاه با پرهیز از اقدامات شتابزده و با اجرای دقیق برنامه راهبردی توانسته‌اند ارتباط خوبی با صنعت داشته باشند.

رییس دانشگاه با بیان اینکه داشتن اعتقاد به فعالیت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی خانواده بزرگ دانشگاه را در الویت کارهای خود قرار داده، اظهار داشت: مدیریت دقیق منابع و مصارف و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری به ما کمک کرده تا بتوانیم فضای آموزشی و تحقیقاتی خود را افزایش داده و از آنها در جهت پرورش دانشجویان استفاده کنیم.

در ادامه جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه نظرات خود را در خصوص برنامه های پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه بیان کردند و در ادامه از نمایشگاه موزه تنوع زیستی خانه طبیعت بازدید نمودند.