تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل های طبیعی و دست کاشت، به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برای اولین بار در کشور و به صورت مجازی برگزار شد.

همایش ملی “مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل های طبیعی و دست کاشت” با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سه شنبه، بیست و نهم مهرماه، به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

رئیس این همایش ملی گفت: این همایش جزو اولین همایش های ملی است که با محوریت مدیریت منابع طبیعی، مراتع و جنگلها در کشور برگزار می شود و این تبادل نظر و همفکری پژوهشگران و محققین مختلف از سراسر کشور در خصوص یک موضوع و رویکرد جدید با عنوان مدیریت منابع طبیعی، مراتع و جنگلها بسیار ارزشمند است و امیدواریم دستاوردهای خوبی را هم برای جامعه علمی و هم بخش مدیریت اجرایی منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.

دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه امروزه در موضوع منابع طبیعی و مدیریت مراتع و جنگلها و سایر منابعی که در اختیار داریم نیازمند اتخاذ رویکردهای جدیدی هستیم گفت: یکی از این رویکردها، رویکرد خدمات بوم سازگان و یا ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: آب سالم، هوای پاکیزه، خاک سالم و نهایتاً انسان سالم که سلامت او کاملاً وابسته و مرتبط با سلامت اکوسیستم هایی است که در آن زندگی می‌کند و از آنها بهره بهره‌برداری می‌کند، از خدمات با اهمیت این اکوسیستم ها است.

 ایشان با تأکید بر چگونگی ارزشگذاری این خدمات و محاسبه مابه ازای اقتصادی آن در چرخه اقتصادی کشور و نقش موثر آن در مدیریت پایدار اکوسیستم ها گفت: در همه نقاط دنیا به ویژه در کشور ایران، تأمین منابع مالی لازم برای مدیریت این اکوسیستم ها با چالش همراه بوده و این محاسبات و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی می‌تواند در حل این موضوع کمک شایانی کند.

در ادامه دبیر علمی این همایش با اشاره به اینکه اهمیت جنگل ها روز به روز در سراسر دنیا و به ویژه کشور ایران با توجه به مساحت کم آن به نسبت جامعه در حال افزایش است گفت: در ۲۰۰ سال گذشته، انسان، فعالیت‌ها و بهره‌برداری هایی را در مدیریت جنگل انجام داده است که بیشتر از نوع کارخانه داری و مزرعه داری بوده و بیش از این که به هویت اکوسیستم توجه شود به تأمین چوب برای جامعه توجه شده است.

دکتر رحمانی افزود: این فعالیت ها باعث شده که بسیاری از ویژگی های اکوسیستم های طبیعی از بین برود.

 رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور گفت: روش های اجرایی و مدیریتی و همچنین روش‌های علمی که در ۲۰۰ سال گذشته برای آموزش و پژوهش انجام شده است، بر مبنای جنگلداری و یا دیدگاه سنتی است. بر اساس دیدگاه نوین، اکوسیستم، مجموعه‌ای از اجزا است و باید در حوزه مدیریت، به ارتقاء و حفظ تمامی این ساختارها و اجزا، توجه شود.

 وی با بیان اینکه ایجاد تعادل و موازنه در دو دیدگاه سنتی و نوین مهمترین رسالتی است که دانشگاه ها با آن مواجه هستند، گفت: در حال حاضر در جنگل های شمال کشور مدیریت جنگلها نه مبتنی بر دیدگاه سنتی و نه مبتنی بر دیدگاه نوین است و این همایش با هدف استفاده از نقطه نظرات محققان و پژوهشگران و همچنین نظریه پردازی و طرح مباحثی است که بهج کمک آن ها بتوانیم در حفظ ساختار جنگل ها، حفظ تنوع زیستی، تقویت برگشت پذیری اکوسیستم ها و یا همان بوم سازگان نقشی موثری داشته باشیم.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه باید اینگونه همایش‌ها تداوم داشته باشد خاطر نشان کرد: این همایش ها می توانددر قالب نظریه پردازی، در گام ها و اندیشه های بعدی برای تغییر سیستم مدیریتی جنگلها اثر بخش باشد.

گفتنی است: در این همایش پنل های تخصصی با موضوعات استانداردها و اولویت های حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی، جنگل شناسی همگام با طبیعت، راهکاری برای حفظ و توسعه کارکردهای بوم‌سازگان جنگل، ارزیابی سلامت و تنوع زیستی بوم سازگان جنگل، ارزیابی و پایش پایداری جنگل‌های هیرکانی: تجارب، یافته‌ها و چالش ها، مدیریت توده های جنگلی نادر و حفاظت از منابع ژنی و چرخه کربن، مدیرت بوم سازگان جنگل و تغییر اقلیم برگزار شد.

 لازم به ذکر است: تعداد ۳۸ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و مورد داوری قرار گرفت که از این تعداد ۶ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۲ مقاله در قالب پوستر ارائه شد.