تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
همایش ملی و سمینار تخصصی استانداردسازی مراکز پرورش و تکثیر زالوی طبیعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می کند:

همایش ملی و سمینار تخصصی استانداردسازی مراکز پرورش و تکثیر زالوی طبیعی

 

سخنرانان:

دکتر حسن حاج طالبی
دکتر شیرین حسنی
مهندس احمدپور

موضوعات همایش:

استانداردسازی مراکز پرورش و تکثیر زالو
فراوری زالو و محصولات جانبی
درمان نوین با زالو
بسته بندی و صادرات
نکته های طلایی در پرورش و تکثیر
تجازی سازی، مقررات و اخذ مجوزهای بهداشتی

پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ الی ۱۳

پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سالن خلیج فارس