تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
کارگاه‌های آموزشی آشنایی با بن سای: کشت و کاری اقتصادی و هنرمندانه و GPS مالی در دانشگاه برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی آشنایی با بن سای: کشت و کاری اقتصادی و هنرمندانه، سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ در کلاس ۰۰۱ دانشکده تولید گیاهی برگزار می‌شود.

این کارگاه توسط دکتر سرمست عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به صورت عملی، ارائه می‌شود.

همچنین کارگاه آموزشی آشنایی با GPS مالی ۱، چهارشنبه ۲۲ آبان ماه در دانشکده صنایع غذایی برگزار می‌شود.

این کارگاه، توسط دکتر عبدالقیوم قلی‌پوری با بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت در حوزه کارآفرینی، مرکز رشد و پارک علم و فناوری، ارائه می‌شود.

شایان ذکر است: این برنامه از ساعت ۸ لغایت ۱۰ صبح در کلاس شماره ۱ و از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ در کلاس شماره ۳ دانشکده صنایع غذایی برگزار می‌شود.

مرکز کارآفرینی دانشگاه از عموم دانشگاهیان علاقمند جهت حضور در این کارگاه‌ها، دعوت به عمل آورده است.