تاریخ : دوشنبه 16 تیر - فارسی | En
کارگاه آسیب‌های فضای مجازی باید‌ها و نباید‌ها در دانشگاه برگزار می‌شود

کارگاه آسیب‌های فضای مجازی باید‌ها و نباید‌ها، از ساعت ۱۱ صبح یکشنبه ۶ مردادماه با حضور پلیس فضای مجازی در سالن شهید شهریاری دانشگاه برگزار می‌شود.

سرویس رفت و برگشت برای کارکنان سایت مرکز ی دانشگاه، راس ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه مهیا شده است.

از کلیه دانشگاهیان جهت حضور در این کارگاه دعوت به عمل آمده است.