تاریخ : شنبه 04 بهمن - فارسی | En
فراخوان مشارکت کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درخصوص ارزیابی عملکرد معاون اداری، مالی و توسعه منابع و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با هدف نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت فرآیندهای انجام امور جاری دانشگاه اقدام به ارزیابی عملکرد معاون اداری، مالی و توسعه منابع و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نموده است.

گفتنی است: جهت ارج نهادن به نظرات پاسخ‌دهندگان و تضمین کیفیت فرآیند پرسش‌گری، سامانه به شکلی طراحی شده است که اطلاعات شخصی پاسخ‌دهندگان قابل شناسایی نباشد و نام پاسخ دهندگان کاملا محفوظ بماند به شکلی که این مدیریت نیز صرفا به خروجی اطلاعات دسترسی خواهد داشت.

کارکنان گرامی می توانند تا پایان وقت اداری اول بهمن ماه از طریق لینک https://dashboard.gau.ac.ir (نظارت و ارزیابی) با دقت به سوالات پاسخ دهند.