تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
دکتر نجفی‌نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در برنامه گفتمان شبکه گلستان حضور می‌یابد

دکتر علی نجفی‌نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در برنامه گفتمان که امشب ساعت ۱۹ از شبکه گلستان، پخش می‌شود، حضور می‌یابد.