تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
شروع رسمی فعالیت های دانشگاه در سال ۱۳۹۸

ضمن تبریک سال جدید به اطلاع می رساند، شروع رسمی فعالیت های دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ می باشد.

 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه