تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
انتصاب مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه

دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی حکمی دکتر غلامرضا منتظری را به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه، منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: با استناد تاییدیه معاون محترم آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و هفکری سایر همکاران محترم هیأت علمی در انجام وظایف محوله مطابق شرح وظایف تعیین شده برای مدیران گروه معارف اسلامی موفق و موید باشید.