تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ نشست تخصصی تدوین درس آموخته‌های سیل گلستان برگزار می‌شود

نشست تخصصی تدوین درس آموخته‌های سیل گلستان، یکشنبه ۲۶ خرداد ماه(ساعت ۸:۳۰ صبح) در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب و استانداری گلستان برنامه‌ریزی شده است.