تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
جلسه هماهنگی و توجیهی مسئولین حفاظت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی و توجیهی مسئولین حفاظت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ ، استان گلستان به میزبانی حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

دکتر اعتراف مدیر حراست دانشگاه و مسئول حفاظت آزمون استان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت آزمون سراسری به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل‌های امنیتی ابلاغی از سوی شورای تامین استان و حفاظت آزمون کشور تایید کرد و از همه مسئولین حفاظت آزمون خواست تا همه تلاش خود را در این رابطه به کار گیرند.

گفتنی است: در ادامه شرکت‌کنندگان به طرح سوالات و ابهامات و نظرات خود پرداختند.