تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
کارگاه استرس برای زنان شاغل در دانشگاه برگزار می‌شود

به همت مشاور امور بانوان و با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کارگاه استرس برای زنان شاغل، از ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه اول مرداد ماه در سالن شهید چمران دانشکده شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری برگزار می‌شود.

از عموم بانوان دانشگاهی جهت حضور در این کارگاه دعوت به عمل آمده است.