تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
نشست معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مناطق ۲ و ۴ کشور در دانشگاه مازندران

نشست معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مناطق ۲ و ۴ کشور دهم مرداد ماه با حضور معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه در دانشگاه مازندران برگزار شد.

در این نشست، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: حوزه اجتماعی و فرهنگی حوزه‌ای پویا و اندیشه ورز است که جامعه هدف آن دانشجویانی هستند که قشر فرهیخته و نخبه جامعه را تشکیل می دهند؛ لذا در این حوزه نیاز به هنر مدیریت ویژه‌ ای داریم که با تمام مجموعه ‌ها همراه و هم‌ فکر باشد و این امر با نگاه خردمندانه و واقع گرایانه، عملیاتی می شود.

دکتر غلامرضا غفاری یادآور شد: در مسیر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیاز به دانش، علم، فرهیختگی و نگاه نخبگان علمی احساس می شود و دانشگاه اجتماعی می بایست واجد ویژگی گفتگو با درون و برون دانشگاه باشد. لازم به ذکر است: مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه کارشناسان این حوزه در این نشست حضور داشته و گزارشی از عملکرد و دستاوردهای دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را ارائه کردند.

همزمان با این نشست، دو کارگاه و یک کمیسیون تخصصی با محورهای تقویت و ترویج جریان انقلابی و اسلامی، راهکارهای موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی و بیان تجربیات دانشگاه‌ها در خصوص فعالیت‌های عفاف و حجاب برگزار شد و در هریک از این کارگاه ها و کمیسیون‌ها، کارشناسان و مدیران فرهنگی و اجتماعی از دانشگاه‌های مناطق ۲ و ۴ کشور تجربیات خود را در این خصوص بیان نمودند و پیرامون اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند.