تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
صعود تیم کوهنوردی کارکنان حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به قله دماوند

تیم کوهنوردی کارکنان حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد به قله ۵۶۱۰ متری دماوند، صعود کند.

گفتنی است: حمید دامغانی، مظاهر الازمنی و حسین فرمانی در صعود به قله دماوند حضور داشتند.