تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
تجلیل از کتابخوانان برگزیده دانشگاه

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی، از کتابخوانان برگزیده دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است: کتابخوانان برگزیده در سطح دانشجویان، اساتید و کارمندان بر اساس بیشترین آمار استفاده از منابع کتابخانه در سال ۹۸ استخراج و معرفی شدند که بر این اساس در بخش هیأت علمی دکتر سید جواد صانعی و دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، در بخش کارمندی فاطمه سادات موسوی و محمدرضا بابایی و در بخش دانشجویی محسن سرخوش، محمد زارعی، حمید راینی مقبلی، مازیار جهانی و فاطمه حسین زاده طلایی به عنوان کتابخوانان برگزیده انتخاب شدند.

برگزیدگان می توانند جهت دریافت هدایای خود به کتابخانه مرکزی، دفتر نشر مراجعه نمایند.