تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
برگزاری جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان در دانشگاه

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان، چهارشنبه، ششم آذر ماه در دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه ها، مسئول ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی استان برگزار شد، مباحثی چون ارائه گزارش اربعین، مراسم و برنامه های روز دانشجو و روز وحدت حوزه و دانشگاه مطرح گردید و هر یک از حضار نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمودند.