تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
بهره برداری از اتوماسیون جدید دانشگاه

به اطلاع کلیه همکاران می رساند اتوماسیون اداری دانشگاه از صبح یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ به “سامانه ساز مروارید” تغییر می یابد. لذا جهت گردش مکاتبات ازآدرس http://erp.gau.ac.ir استفاده نمایید.

جهت رفع اشکالات احتمالی با شماره ۳۲۲۴۰۰۸۲ ، مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

 

با تجدید احترام

مدیر امور اداری و پشتیبانی