تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
کارگاه بین‌المللی مروری بر تجربیات فرسایش‌های توده‌ای خندقی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

کارگاه بین‌المللی مروری بر تجربیات فرسایش‌های توده‌ای خندقی، بیست و چهارم آذر ماه با حضور پروفسور مارو روسی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ملی ایتالیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این کارگاه گفت: باتوجه به واقع شدن استان گلستان در منطقه‌ای با وقوع مخاطرات محیطی فراوان از جمله فرسایش خاک، رسوب‌گذاری، سیل و غیره، برگزاری چنین نشست‌هایی به ویژه با بهره‌گیری از متخصصین بین‌المللی می‌تواند در پیش‌بینی و تاحدی کنترل اینگونه مخاطرات، مفید باشد.

دکتر فرهاد خرمالی افزود: همچنین با راه اندازی پژوهشکده لس در دانشگاه و بهره‌گیری از توان علمی متخصصین دانشگاهی و محققین بین‌المللی می‌توان در مدیریت هرچه بهتر اصولی و علمی منابع ارزشمند خاکی اقدام نمود و از خسارت‌های مالی و جانی این مخاطرات جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگاه بین‌المللی، برنامه‌هایی همچون ارائه سخنرانی‌های علمی، بازدید علمی صحرایی از مناطق شرق استان گلستان که پدیده‌های فرسایش زیادی در آن رخ می‌دهد و بازدید از تپه‌های ماسه‌ای منطقه دامغان و سمنان اجرا می‌شود.

شایان ذکر است: این کارگاه بین‌المللی به همت گروه آبخیزداری و مدیریت بیابان و دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه در حال برگزاری است.