تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
نشست مجازی انجمن علمی مهندسی صنایع چوب و کاغذ برگزار شد

به همت انجمن علمی مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نشست مجازی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت چوب و کاغذ و اطلاع از زمینه های شغلی، چشم اندازهای این صنعت و شرایط کنونی این حوزه در کشور برگزار شد.

گفتنی است: این نشست مجازی با حضور و ارایه مطالب مفید و کاربردی از سوی دکتر طبرسا، عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه همراه بود.

در پایان این نشست به پرسش های شرکت کنندگان در خصوص مسائل مطرح شده پاسخ داده شد.