تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ” معرفی نرم افزار SAS ” برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کارگاه آموزش مجازی با عنوان “معرفی نرم افزار SAS ” به صورت رایگان از طریق نرم افزار Adobe Connect توسط دکتر سارا آقاجان زاده دانش آموخته مقطع دکتری مهندسی صنایع غذایی برگزار شد.

این کارگاه آموزش مجازی با هدف رفع نیاز دانشجویان، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیقاتی برگزار گردید.

از جمله موضوعات ارائه شده در این کارگاه می توان به مواردی همچون معرفی نرم افزار SAS، مروری بر کاربردهای آن، آموزش چگونگی استفاده از نرم افزار و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره نمود.

در پایان شرکت کنندگان سوالات و ابهامات خود را مطرح کردند که توسط مدرس این کارگاه به آنها پاسخ داده شد.