تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
نشست مجازی با موضوع آماده سازی خاک و مهم بودن شناخت بستر خاک برای کشاورزی و ساخت سازه برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشجویان مهندسی علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نشست مجازی با موضوع آماده سازی خاک و مهم بودن شناخت بستر خاک برای کشاورزی و ساخت سازه به صورت زنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام و در صفحه شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه به آدرس sca.gau.ac برگزار شد.

این نشست با حضور بهناز آتش پز دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع خاک دانشگاه برگزار و پیرامون مسائلی همچون بستر خاک و ضرورت شناخت آن برای کشاورزی و ساخت و ساز بحث و گفت و گو شد.