تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
نشست مجازی با موضوع نقش سدها، مدیریت منابع آب و انتظارات جامعه برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نشست مجازی با موضوع نقش سدها،مدیریت منابع آب و انتظارات جامعه، به صورت زنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام و در صفحه شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه به نشانی sca.gau.ac برگزار شد.

در این نشست که با حضور مهندس حسین دهقان، کارشناس ارشد زمین شناسی و کارشناس بخش آب و همچنین دانشجویان علاقمند همراه بود، پیرامون مسئله سیلاب و مدیریت منابع آب بحث و تبادل نظر شد.