برگزاری کارآموزی مجازی «تولید و کنترل کیفیت آدامس» در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


 تاریخ ارسال رویداد :   19 شهریور 1400 - 11:56
 تعداد بازدید :   106
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان