برگزاری نشست ملی با عنوان آشنایی با خطرات لاک پشت قرمز (گونه مهاجم) بر فون خزندگان بومی انسان و پیش‌بینی وضعیت تهاجم این گونه در ایران و دنیا


 تاریخ ارسال رویداد :   07 اسفند 1402 - 11:18
 تعداد بازدید :   523
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- نشست ملی- لاک پشت قرمز-