نشست تخصصی پدافند غیرعامل با محوریت تهدیدات زیستی با موضوع قارچ‌های همزیست با گیاهان و امنیت غذایی


نشست تخصصی پدافند غیرعامل با محوریت تهدیدات زیستی با عنوان: قارچ‌های همزیست با گیاهان و امنیت غذایی 

همراه با برپایی نمایشگاه 

محورهای نشست:

 قارچ‌های خوراکی(اهمیت قارچ ها در طبیعت، معرفی قارچ های خوراکی همزیست با گیاهان، راهکارهای فشار به طبیعت با توسعه سایرقارچ ها) باسخنرانی دکترسیداسماعیل رضوی، عضوهیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 قارچ‌های میکوریزا (اثربرکربن و کنترل گرمایش جهانی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، کنترل تنش های محیطی) با سخنرانی دکتر الهام ملک زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

زمان: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مکان: گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده تولید گیاهی،

سالن توحید

 تاریخ ارسال رویداد :   19 اردیبهشت 1403 - 08:29
 تعداد بازدید :   373
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان