عنوان خبر :  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Ecosystem Health and Sustainability


دکتر حسین کاظمی، عضو هیأت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مدت سه سال به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Ecosystem Health and Sustainability انتخاب شد.

 مجله Ecosystem Health and Sustainability وابسته به انجمن اکولوژیک چین بوده که در سال ۲۰۱۵ تاسیس و ناشر آن موسسه Talyor and Francis می‌باشد.

این مجله دارای ضریب تأثیر 3.116 بوده و در پایگاه‌های علمی Scopus و JCR نمایه شده است و در هر سال تعداد 12 شماره بصورت ماهانه به چاپ می‌رسد.

گفتنی است: این مجله با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های محققان در ارتباط با پیشرفت‌های علم اکولوژی، پایداری و اثرگذاری تغییرات جهانی بر سلامت اکوسیستم‌ها منتشر می‌شود.

 تاریخ ارسال خبر :   30 آبان 1400 - 14:55    |     تعداد بازدید :   728
 ارسال کننده :   روابط عمومی    |      کد خبر :   15712
 کلید واژه ها :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
نظر شما

حاصل عبارت  23 + 6 :