عنوان خبر :  انتصاب سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


 دکتر نجفی‌نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی حکمی، عباس بای را به سمت سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است: بر اساس آیین نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب می‌شوید.

امید است با همفکری و همکاری سایر همکاران و با رعایت دقیق ضوابط و انضباط و انسجام کاری در انجام وظایف محوله موفق باشید.

 تاریخ ارسال خبر :   23 خرداد 1400 - 14:13    |     تعداد بازدید :   180
 ارسال کننده :   روابط عمومی    |      کد خبر :   7373
 کلید واژه ها :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
نظر شما

حاصل عبارت  21 + 6 :