عنوان خبر :  وبینار آموزشی با عنوان ” قارچ ترافل: بایدها و نبایدها” برگزار شد.


به همت دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وبینار آموزشی با عنوان ” قارچ ترافل: بایدها و نبایدها” توسط دکتر سیداسماعیل رضوی، عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارائه شد.

دکتر رضوی در این وبینار با بیان اینکه همزیستی گیاهان با قارچ نوعی رابطه مسالمت‌آمیز و گسترده است گفت: این همزیستی نقش مهمی در استقرار، عملکرد و تکامل گیاهان میزبان دارد و با محافظت از گیاه در برابر تنش‌های زیستی (مانند بیمارگرها) و غیرزیستی (مانند تنش شوری، تنش خشکی و سمیت فلزات سنگین)، افزایش سطح جذب ریشه گیاه میزبان و در نهایت، افزایش میزان جذب آب و عناصر غذایی به‌ویژه فسفر، نیتروژن، پتاسیم و کلسیم از خاک، موجب بهبود رشد و عملکرد گیاه می‌شود. در مقابل، قارچ‌های میکوریز کربوهیدارت‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز خود را از گیاه دریافت می‌کنند.

در این وبینار روند همزیستی گیاهان با قارچ ها و لزوم توجه به حفظ و نگهداری جنگل ها و مراتع از طریق جلوگیری از جمع آوری قارچ ها توسط افراد مختلف در زمان های ظهور اندام باردهی قارچ مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین نیاز به انجام کارهای پژوهشی در جهت فراهم نمودن شرایط طبیعی برای گسترش ارتباط گیاهان با قارچ ها (میکوریزایی) مورد بحث واقع شد.

 تاریخ ارسال خبر :   23 آذر 1399 - 11:03    |     تعداد بازدید :   1059
 ارسال کننده :   مدیر سیستم    |      کد خبر :   87
 کلید واژه ها :   وبینار آموزشی گرگان - گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - هفته پژوهش - دکتر سید اسماعیل رضوی
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
نظر شما

حاصل عبارت  17 + 4 :